Många svenska agenter stoppas – kuggade på Fifas licenstest

Den 1 oktober implementerades Fifas nya agentsystem, vilket kräver att agenter har en licens för att vara verksamma. Enligt uppgifter från Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har 80-90 procent av de svenska agenterna misslyckats med det senaste licensprovet.

För att få licens måste agenter klara ett prov, och den 1 oktober blev det obligatoriskt att inneha licens för att arbeta som agent. Fifa har offentliggjort en lista över licensierade agenter, och många svenska agenter saknas på denna lista. SvFF har arrangerat två testtillfällen, och enligt Joakim Lindström på SvFF:s övergångsavdelning har resultaten varit förvånande.

I det senaste testet, där 79 personer deltog, klarade endast 10-20 procent provet. Detta står i kontrast till tidigare tester där nästan 50 procent hade framgångsrikt avlagt provet.

 

Testet och Konsekvenser

Provet består av 20 frågor som agenter måste svara på inom 60 minuter. De som inte klarar testet får inte vara verksamma som agenter, och det kan innebära ett ”näringsförbud” under några månader. Agenter som saknar licens får inte kontakta spelare eller föreningar angående affärer.

Erfarna agenter som klarade provet innan 2014 och har varit aktiva sedan dess har kunnat ansöka om licens utan att behöva göra det nya provet.

Internationella liknande situationer

Situationen i Sverige är inte unik. Även i grannländerna Norge och Danmark har en betydande andel agenter misslyckats med provet enligt rapporter. Det norska förbundets tävlingsdirektör, Nils Fisketjönn, uttrycker överraskning över att en hög andel agenter i alla tre länderna inte har klarat testet.

Stora Namn Utan Licens:

Även om många av de mest framstående svenska agenterna har licens enligt Fifas register, finns det flera etablerade agenter som inte återfinns på listan. Namn som Marcus Allbäck, Markus Rosenberg, Fredrik Risp, och andra, saknas på licenslistan. Det är ännu oklart i vissa fall om de inte skrivit provet, misslyckats eller inte betalat den obligatoriska årsavgiften.

Fifa:s nya regelverk innebär inte bara ett prov för agenter utan också regler kring provisionstak och förbud mot dubbla roller i affärer. Trots de initiala utmaningarna ser många agenter fram emot att ta provet på nytt och återuppta sitt arbete när nästa testtillfälle äger rum.