Manchester är en stad som är starkt förknippad med fotboll, och det finns två stora […]