Den 1 oktober implementerades Fifas nya agentsystem, vilket kräver att agenter har en licens för […]