De 100 Mest Populära Pojknamnen 2022: En Titt på Namntrender och Variationer

Året 2022 har varit en tid av nytt liv och glädje för många familjer runt om i världen, och med det kommer också valet av unika och meningsfulla namn för de nyfödda. I denna artikel kommer vi att granska de 100 mest populära pojknamnen som präglade året, och undersöka både de traditionella och moderna namntrenderna som har fått fäste. Tabellen nedan ger en översikt över de vanligaste tilltalsnamnen för de små hjältarna som har fötts under 2022.

 
Rangordning Bokstavsordning
Plats Antal bärare
  Antal bärarePlats
20222021 20222021  2022202120222021
1(2)William690(726) Adam556(643)13(6)
2(3)Liam679(683) Adrian337(403)37(32)
3(1)Noah677(745) Albin259(304)56(50)
4(4)Hugo643(679) Alexander338(429)36(28)
5(7)Oliver629(635) Alfred502(540)16(15)
6(5)Lucas616(668) Algot138(140)90(96)
7(17)Nils579(521) Ali127(133)97(98)
8(8)Matteo571(632) Allan125(117)100(Ny)
9(11)Valter566(576) Alve148(169)87(82)
10(16)August565(531) Alvin178(197)76(76)
11(10)Elias559(577) Amir137(128)94(Ny)
11(13)Leon559(550) Aron286(319)49(47)
13(6)Adam556(643) Arvid450(468)21(23)
14(12)Leo545(562) Aston138(133)90(98)
15(22)Ludvig507(476) August565(531)10(16)
16(15)Alfred502(540) Axel337(368)37(39)
17(14)Oscar490(547) Benjamin358(394)33(35)
18(20)Sam488(498) Bill126(108)99(Ny)
19(19)Theo474(505) Björn212(220)66(70)
20(21)Otto469(481) Carl206(237)70(64)
21(23)Arvid450(468) Casper187(210)73(73)
22(18)Harry436(509) Charlie424(442)24(25)
23(9)Frans429(581) Colin270(325)52(45)
24(25)Charlie424(442) Dante261(241)55(60)
25(24)Elliot407(456) Ebbe343(406)35(31)
25(27)Isak407(438) Edvin274(305)51(49)
27(26)Malte401(439) Elias559(577)11(10)
28(30)Theodor395(420) Elis165(218)80(71)
29(33)Vincent383(398) Elliot407(456)25(24)
30(44)Elton371(327) Elton371(327)30(44)
31(33)Olle366(398) Elvin138(152)90(89)
32(29)Louie363(425) Emil232(235)63(68)
33(35)Benjamin358(394) Erik180(207)74(75)
34(40)Gabriel351(366) Felix154(161)85(86)
35(31)Ebbe343(406) Filip315(389)42(36)
36(28)Alexander338(429) Folke153(146)86(92)
37(32)Adrian337(403) Frank237(276)61(53)
37(39)Axel337(368) Frans429(581)23(9)
39(38)Love328(375) Gabriel351(366)34(40)
40(41)Henry325(343) Gustav219(221)65(69)
41(52)Tage317(295) Harry436(509)22(18)
42(36)Filip315(389) Henry325(343)40(41)
42(55)Ted315(265) Hjalmar170(175)79(80)
44(51)Noel310(302) Hugo643(679)4(4)
45(46)Josef300(322) Isak407(438)25(27)
46(42)Mohammed298(337) Ivar209(238)68(63)
47(37)Melvin297(377) Jack287(329)48(43)
48(43)Jack287(329) Jacob224(241)64(60)
49(47)Aron286(319) Joel131(129)95(100)
50(48)Viggo281(309) John128(127)96(Ny)
51(49)Edvin274(305) Josef300(322)45(46)
52(45)Colin270(325) Julian238(241)60(60)
52(57)Melker270(260) Kian234(245)62(58)
54(67)Levi266(236) Leo545(562)14(12)
55(60)Dante261(241) Leon559(550)11(13)
56(50)Albin259(304) Levi266(236)54(67)
57(54)Vidar257(269) Liam679(683)2(3)
58(84)Ture251(163) Loke188(244)72(59)
59(64)Milo242(237) Louie363(425)32(29)
60(60)Julian238(241) Love328(375)39(38)
61(53)Frank237(276) Lucas616(668)6(5)
62(58)Kian234(245) Ludvig507(476)15(22)
63(68)Emil232(235) Malte401(439)27(26)
64(60)Jacob224(241) Matteo571(632)8(8)
65(69)Gustav219(221) Max171(213)77(72)
66(70)Björn212(220) Melker270(260)52(57)
67(56)Sixten211(262) Melvin297(377)47(37)
68(63)Ivar209(238) Milo242(237)59(64)
68(73)Viktor209(210) Milton179(191)75(77)
70(64)Carl206(237) Mohammed298(337)46(42)
71(81)Wilmer200(170) Nicholas155(191)83(77)
72(59)Loke188(244) Nils579(521)7(17)
73(73)Casper187(210) Noah677(745)3(1)
74(75)Erik180(207) Noel310(302)44(51)
75(77)Milton179(191) Oliver629(635)5(7)
76(76)Alvin178(197) Olle366(398)31(33)
77(72)Max171(213) Omar138(164)90(83)
77(79)Wilhelm171(186) Oscar490(547)17(14)
79(80)Hjalmar170(175) Otis139(149)89(90)
80(71)Elis165(218) Otto469(481)20(21)
81(86)Vide162(161) Rayan127(121)97(Ny)
82(95)Samuel161(141) Sam488(498)18(20)
83(77)Nicholas155(191) Samuel161(141)82(95)
83(64)Sigge155(237) Sigge155(237)83(64)
85(86)Felix154(161) Sixten211(262)67(56)
86(92)Folke153(146) Tage317(295)41(52)
87(82)Alve148(169) Ted315(265)42(55)
88(85)Vilgot146(162) Theo474(505)19(19)
89(90)Otis139(149) Theodor395(420)28(30)
90(96)Algot138(140) Ture251(163)58(84)
90(98)Aston138(133) Valter566(576)9(11)
90(89)Elvin138(152) Vidar257(269)57(54)
90(83)Omar138(164) Vide162(161)81(86)
94(Ny)Amir137(128) Viggo281(309)50(48)
95(100)Joel131(129) Viktor209(210)68(73)
96(Ny)John128(127) Vilgot146(162)88(85)
97(98)Ali127(133) Vincent383(398)29(33)
97(Ny)Rayan127(121) Wilhelm171(186)77(79)
99(Ny)Bill126(108) William690(726)1(2)
100(Ny)Allan125(117) Wilmer200(170)71(81)

Namntrender och Variationer: Namnvärlden förändras ständigt, och föräldrar över hela världen tar inspiration från olika källor när de väljer namn åt sina barn. En tydlig trend som framträder är en mix av klassiska namn med en modern twist. Klassiska namn som ”Alexander” och ”William” har återigen blivit populära, men föräldrar experimenterar också med olika stavningar och variationer för att ge namnen en personlig touch.

Exempelvis kan ”Elias” stavas på olika sätt som ”Elías” eller ”Elyas”, och varianter som ”Liam” och ”Leo” är ständigt närvarande i listan över populära namn. Denna mångfald i stavning återspeglar det kreativa och individualistiska tillvägagångssättet som dagens föräldrar har när det gäller att välja namn.

Internationella inflytelser: Globaliseringen har gjort världen mindre och har också påverkat valet av namn. Många föräldrar låter sig inspireras av olika kulturer och språk när de väljer namn åt sina barn. Namn som ”Mateo,” ”Ezra,” och ”Sebastian” har blivit allt vanligare och representerar en öppenhet för mångfald och en önskan att omfamna olika kulturer.