Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel är ett omfattande ansvar som innefattar både inre och yttre underhåll av fastigheten. Nedan beskriver jag de olika ansvarsområdena mer detaljerat:

Inre Fastighetsskötsel:

 1. VVS-underhåll: Detta inkluderar att reparera och underhålla VVS-systemet, inklusive reparation av droppande kranar, byte av packningar och regelbunden besiktning av lägenheter för att säkerställa att allt fungerar korrekt.
 2. Fastighetsinspektion: Regelbundna inspektioner av fastigheten för att identifiera eventuella problem eller behov av reparation eller underhåll.
 3. Trapphus och gemensamma utrymmen: Städning och underhåll av trapphus, hissar och andra gemensamma områden för att säkerställa att de är säkra och i gott skick.
 4. Tekniskt underhåll: Detta innefattar att ta hand om kopiatorer, byta utomhusbelysning, och se till att fastighetens tekniska system fungerar korrekt.
 5. Ljusunderhåll: Byta ut lampor och se till att belysningen i fastigheten är tillräcklig och fungerande.
 6. Posthantering: Sortering och distribution av post till de olika lägenheterna eller enheterna inom fastigheten.

Yttre Fastighetsskötsel:

 1. Snöröjning och halkbekämpning: Under vintermånaderna ansvarar fastighetsskötseln för att sanda och skotta gångar och parkeringsplatser för att säkerställa säkerhet och tillgänglighet.
 2. Trädvård: Fällning av farliga eller skadade träd, beskärning av träd och buskar för att säkerställa att de inte utgör en fara eller skapar skador.
 3. Gräsklippning och rabattvård: Underhåll av gräsmattor och rabatter genom klippning och ogräsrensning.
 4. Takskottning: Avlägsnande av snö och is från taket för att förhindra skador och läckage.
 5. Utomhusstädning: Städning och underhåll av utomhusområden, inklusive lekplatser och gemensamma grönområden.

Det är viktigt att notera att ansvarsområdena för fastighetsskötsel kan variera beroende på typen av fastighet och fastighetsägarens specifika behov. Det är därför viktigt att fastighetsskötseln anpassas för att möta de unika kraven för varje fastighetstyp och ägare.

Att kontraktera någon för fastighetsskötsel

En del fastighetsägare tar hand om skötseln av sina egna fastigheter eller har anställt en person för uppgiften. Stora fastighetsägare kan till och med ha en dedikerad fastighetsförvaltningsavdelning som ansvarar för alla aspekter av fastighetsskötsel i deras fastighetsportfölj. Många mindre och medelstora fastighetsägare väljer emellertid oftast att outsourca fastighetsskötseln. Detta beror på att de antingen saknar tiden eller anser sig sakna den nödvändiga kompetensen för att utföra uppgiften på ett tillfredsställande sätt. I sådana fall väljer de att anlita extern hjälp för att effektivt hantera fastighetsskötseln och därmed frigöra tid för andra åtaganden.

Det finns ett brett utbud av företag som erbjuder fastighetsskötsel idag. I de flesta svenska städer finns flera alternativ att välja mellan när man överväger att kontraktera någon för att ta hand om fastighetsskötseln i sina fastigheter.

 

Letar ni efter lediga Lokaler titta in på Office World

Professionella fastighetsskötare ger dig trygghet!

Väljer man något av de olika bolagen om erbjuder fastighetsskötsel är det viktigt att man får en bra kontakt och förtroende för företaget. Professionella fastighetsskötare erbjuder oftast dygnet runt jour och har både kunskapen och verktygen att se till att er fastighet är i gott skick året runt. En bra fastighetsskötare ska alltid bara vara ett telefonsamtal bort för er Brf och fastighet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *