Oh when the saints

En ramsa som kan sjungas på många olika sätt. Den kan börja med att klackledaren skriker “Oh when the saints” på vilket klacken svarar detsamma. Klackledaren fortsätter därefter med “Go marching in” och klacken svarar. Efter det sjunger klacken resten av ramsan.

Den kan också börja köras i ett långsamt tempo tre-fyra gånger för att sedan övergå i normalt tempo och sen bytas till växelramsa med de två första raderna och de två sista raderna gemensamt.

Oh when the saints.
Go marching in.
Oh when the saints go marching in. I want to be in that number,
oh when the saints go marching in.