Hunden Leif

Klassisk gammal skön DIF-sång där alla sätter sig ned i början av ramsan för att sedan ställa sig upp när man kommit till tio snubbar och hans hund. Kommer från England och Chelsea där man sjunger “One man went to mow a meadow, one man and his dog Spot went to mow a meadow”. Själva melodin däremot kommer från en känd folkvisa i England som gick “One man shall mow my meadow” och gjordes sedan om till en populär barnvisa som just gick “One man went to mow a meadow”.

En man gick och såg, gick och såg på Djurgår´n, en man och hans hund, Leif, gick och såg på Djurgår´n.

Två man gick och såg, gick och såg på Djurgår´n.
Två man, en man och hans hund, Leif, gick och såg på Djurgår´n.

Tre man gick och såg, gick och såg på Djurgår´n.
Tre man, två man, en man och hans hund, Leif, gick och såg på Djurgår´n.

Fyra man gick och såg, gick och såg på Djurgår´n.
Fyra man, tre man, två man, en man och hans hund, Leif, gick och såg på Djurgår´n.

Fem man gick och såg, gick och såg på Djurgår´n.
Fem man, fyra man, tre man, två man, en man och hans hund, Leif, gick och såg på Djurgår´n.

Sex man gick och såg, gick och såg på Djurgår´n.
Sex man, fem man, fyra man, tre man, två man, en man och hans hund, Leif, gick och såg på Djurgår´n.

Sju man gick och såg, gick och såg på Djurgår´n.
Sju man, sex man, fem man, fyra man, tre man, två man, en man och hans hund, Leif, gick och såg på Djurgår´n.

Åtta man gick och såg, gick och såg på Djurgår´n.
Åtta man, sju man, sex man, fem man, fyra man, tre man, två man, en man och hans hund, Leif, gick och såg på Djurgår´n.

Nio man gick och såg, gick och såg på Djurgår´n.
Nio man, åtta man, sju man, sex man, fem man, fyra man, tre man, två man, en man och hans hund, Leif, gick och såg på Djurgår´n.

(Alla reser sig)

TIO man gick och såg, gick och såg på Djurgår´n.
Tio man, nio man, åtta man, sju man, sex man, fem man, fyra man, tre man, två man, en man och hans hund, Leif, gick och såg på Djurgår´n.

(Går över till…)

Djurgår´n, Djurgår´n, Djurgår´n.